Drukuj
Odsłony: 9036

Regulamin(PDF)

REGULAMIN
IV ZIMOWY MARATON ŚWIĘTOKRZYSKI
18-19.01.2020r.
 

 

 1. Cel imprezy:

 2. Organizator:

3. Partnerzy:

4. Program imprezy:

16 stycznia (czwartek)

17 stycznia (piątek)

18 stycznia (sobota) – start

19 stycznia (niedziela) – zakończenie

 5. Trasa:

Uczestnicy pokonują dystans o długości ok. 44km w czasie nie dłuższym niż 13 godzin. Obowiązkowe punkty kontrolne rozstawione wg średniego czasu pokonywania trasy w tempie maksymalnym 12 km/h i minimalnym 3,4km/h.

START Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku – Grzywy Korzeczkowskie – Jedlnica – Bolmin - G. Czubatka – Zalew Zakrucze – Zakrucze – Bolmińska Góra – G. Miedzianka – Stokówka – Jaskinia Piekło – Chęciny – Góra Zamkowa - META Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku.

Trasa przebiega przez oznakowane szlaki turystyczne PTTK oraz odcinki oznakowane przez Organizatorów. Nawierzchnia trasy maratonu jest zróżnicowana: asfalt, drogi utwardzone, dukty i ścieżki leśne, które mogą posiadać ubytki i trudności terenowe. Organizator zastrzega sobie zmianę przebiegu trasy w przypadkach złego stanu i zniszczenia szlaku.

Dokładny opis trasy wraz z kolorową mapą zostanie opublikowany na stronie maratonu. Wersję drukowaną każdy uczestnik otrzyma przy odbiorze pakietu startowego.

 6. Uczestnictwo:

Maraton jest ogólnodostępną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową. Pokonanie trasy wymaga od Uczestników dobrego stanu zdrowia (bez przeciwwskazań do tego typu aktywności fizycznej),  bardzo dobrej zaprawy i kondycji w uprawianiu turystyki na długim dystansie. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie maratonu oraz dokona opłaty zgodnie z regulaminem.

 7. Zgłoszenie i odbiór pakietów:

Zgłoszenia przyjmowane będą od 14.10.2019r. od godziny 20:00 do 31.12.2019 lub do wyczerpania miejsc. Wpłaty wpisowego przyjmowane w ciągu 7 dni od rejestracji. Maksymalna liczba uczestników – 480 osób (+20 osób - pula dla organizatora). Decyduje kolejność zgłoszeń - nieprzewidywane jest losowanie miejsc listy startowej oraz jej powiększenie w przypadku dużego zainteresowania.

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach ;
ul. Sienkiewicza 29; 25-007 Kielce
tel. 41 344 77 43, 530 650 079;
www.pttkkielce.pl

8. Noclegi:

Organizator nie zabezpiecza w ramach wpisowego noclegu. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach noclegu w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku (150 miejsc)

Rezerwacji należy dokonać w formularzu zgłoszeniowym na maraton (ilość miejsc ograniczona) decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty za nocleg należy dokonać przy zakwaterowaniu bezpośrednio w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku.

9.  Transport własny do biura maratonu  – bezpłatny i niestrzeżony parking przy Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku oraz przy Zamku Królewskim w Chęcinach od strony Korzecka

10. Świadczenia w cenie wpisowego:

11. Obowiązki,  zasady poruszania się i wyposażenie obowiązkowe Uczestników:

Obowiązki i zasady poruszania się po drogach publicznych oraz szlakach turystycznych:

Wyposażenie obowiązkowe:

Zasady postępowania i odmeldowywanie się w punktach kontrolnych i rezygnacja dalszego pokonywania trasy / kontuzje:

12.Dojazd do biura maratonu / start i powrót z maratonu - Organizator nie zapewnia bezpłatnego transportu:

 13. Wykorzystanie wizerunku

Uczestnik akceptując regulamin, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora III Zimowego Maratonu Świętokrzyskiego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

14. Postanowienia końcowe :

Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany na mecie czas. Jest to znaczenie tylko honorowe. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Dodatkowe wyżywienie, napoje i serwis uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie. Uczestnicy, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę jakimkolwiek środkiem lokomocji oraz brakiem potwierdzeń na karcie startowej, zostaną zdyskwalifikowani. Uczestnicy, którzy pokonują trasę szybciej niż 12km/h, zobowiązani są do oczekiwania na otwarcie punktu kontrolnego i obowiązkowego odmeldowania. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w minimalnym limicie czasowym punktów kontrolnych, zostaną pozbawieni dalszej możliwości pokonania trasy. Uczestnictwo z osobą towarzyszącą niebędącą uczestnikiem maratonu jest niedozwolone. Wszyscy Uczestnicy maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, a Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, uszczerbki na zdrowiu i zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w biurze maratonu i punktach żywieniowo - kontrolnych. Organizator zastrzega sobie prawa do  zmiany regulaminu, o których będzie informował na bieżąco w oddzielnych komunikatach. Interpretacja regulaminu należy do Organizatorów i jest ostateczna.